Lakselv Legekontor sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Lakselv Legekontor på tlf 78460040 for informasjon om deres nye nettsider.